Nieuwe badkamer Hospice Berkenstein

Ga terug

Datum: 2 april 2014

Karin en Peter Overduin van Inspire2live Music en leerlingen van klas G3a Ichthus College Veenendaal

Karin en Peter Overduin van Inspire2live Music en leerlingen van klas G3a Ichthus College Veenendaal

 

Hospice Berkenstein heeft sinds kort een gloednieuwe badkamer, dankzij een aantal gulle giften. De doucheruimte is verbouwd en voldoet aan alle moderne eisen, waardoor er nog beter voor de bewoners kan worden gezorgd.

In de Veenendaalse hospice wordt 24 uur per dag zorg verleend. Deze zorg is een combinatie van professionele zorg (huisarts, wijkverpleging), aangevuld met hulp van getrainde vrijwilligers.. De Stichting Vrijwilligers Intensieve Thuiszorg (VIT), waar Hospice Berkenstein deel van uitmaakt, is erg blij met de nieuwe badkamer. In de eerste plaats betekent het voor de bewoners een aangename verbetering, maar ook de werkomstandigheden voor de vrijwilligers en de medewerkers van Buurtzorg zijn er flink op vooruit gegaan.
Het verbouwen van de doucheruimte en de aanschaf van spoelkeukenkasten werd mogelijk door een gift van de Gebr. Van Gent Autobedrijf en st. Inspire2live Music. Met een gift van de stichting Roparun, waar ook verschillende Veenendaalse teams de afgelopen jaren voor hebben gelopen, kon een bedpanspoeler worden gekocht. Leerlingen van het Ichthus College hebben met de opbrengst van de oliebollenactie ‘Bollen voor de buren’ gezorgd voor nieuwe handdoeken en overig badkamer- en keukentextiel. Verder hebben Patrimonium Woningstichting, IBB en Arjohuntleigh een bijdrage geleverd aan de nieuwe badkamer.

 

In Hospice Berkenstein kunnen terminaal zieken worden opgenomen voor wie het niet langer mogelijk is thuis te blijven. Er wordt 24 uur per dag zorg verleend door getrainde vrijwilligers in samenwerking met de eigen huisarts en professionele wijkverpleging van Buurtzorg. Stichting VIT biedt ook de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten in de stervensfase bij zieken thuis, ter ondersteuning van familie en mantelzorgers. Ook die zorg vindt altijd plaats in samenwerking met de professionele thuiszorgorganisatie en de mantelzorg. Deze hulp kan meerdere keren per week geboden worden: overdag, ’s avonds, in het weekend en in uitzonderlijke situaties ook ’s nachts.