Organisatie

De missie van stichting VPTZ Berkenstein
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.  VPTZ Berkenstein wil van maatschappelijke betekenis zijn door bekendheid te geven aan de waarde van palliatief  terminale zorg.