Steun ons

Voor een sluitende exploitatie van de stichting VPTZ Berkenstein zijn extra inkomsten nodig. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen de stichting op diverse manieren steunen: door middel van een éénmalige bijdrage, een schenking via een notariële akte, een legaat of via sponsoring. Mocht u sponsorsuggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur van de stichting.
De stichting VPTZ Berkenstein heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor uw giften en donaties aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen. Meer informatie over schenkingen en de wettelijke kaders staan op de website van de Belastingdienst.

Eenmalig een gift geven mag uiteraard ook, het rekeningnummer van  stichting VPTZ Berkenstein is

IBAN NL90 INGB 0007 7046 62.