Hospice

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een combinatie van zorg door getrainde vrijwilligers aangevuld door professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie..

Lees verder

Thuis

Veel mensen die ernstig ziek zijn willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden. Door de inzet van huisarts, professionele thuiszorg, familie en vrienden kan dit mogelijk worden gemaakt. Vrijwilligers kunnen extra ondersteuning bieden.

Lees verder

Organisatie

De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Berkenstein is een vrijwilligersorganisatie die werkzaam is in de palliatief terminale zorg. Sinds de oprichting ervan in 1996 worden vrijwilligers ingezet bij terminaal zieken thuis en sinds 2005 ook in hospice Berkenstein.


Lees verder