Verwijzers

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een samenwerking van professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie Buurtzorg, met getrainde vrijwilligers. Buurtzorg levert ook de professionele nachtzorg.

De vrijwilligers ondersteunen de familie en nemen, indien gewenst, een deel van de zorg van de familie over. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer.

 

  • Er is voor opname in hospice Berkenstein een indicatie voor palliatief terminale zorg noodzakelijk. Zie hiervoor de ‘informatiekaart palliatieve zorg voor professionals’: Informatiekaart of klik op: Indicatie PTZ

 

  • Voor vrije bedden kijkt u op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg van de regio Gelderse Vallei. De website is te bereiken via de link  Hospices vrije plaatsen . Ook op de App PalliArts is direct te zien hoeveel bedden er beschikbaar zijn in de regio en dus ook bij ons.

 

  • U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen; onze coördinatoren denken graag met u mee.  0318 – 50 66 84