Verwijzers

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een samenwerking van professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie Buurtzorg, met getrainde vrijwilligers. Buurtzorg levert ook de professionele nachtzorg.

De vrijwilligers ondersteunen de familie en nemen, indien gewenst, een deel van de zorg van de familie over. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer.

  • Opname in de hospice kan op dit moment alleen plaatsvinden na recent negatief getest te zijn op corona. Bij een positieve test verwijzen wij door naar hospice de Wingerd in Amerongen waar men ingericht is op de zorg voor Coronapatiënten.

 

  • Voor opname in hospice Berkenstein is in principe geen terminaliteitsverklaring meer nodig.  Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat de terminaliteitsverklaring in deze situaties niet meer standaard wordt opgevraagd.

 

 

  • Voor vrije bedden kijkt u op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg van de regio Gelderse Vallei. De website is te bereiken via de link  Hospices vrije plaatsen . Ook op de App PalliArts is direct te zien hoeveel bedden er beschikbaar zijn in de regio en dus ook bij ons.

 

  • U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen; onze coördinatoren denken graag met u mee.  0318 – 50 66 84

 

 

  • Wij verzorgen ook thuis-inzetten door vrijwilligers. Zie hiervoor onder het kopje ‘thuis’ op de startpagina.