Afscheid van bestuursvoorzitter Gitte Niessen

Ga terug

Datum: 3 februari 2020

Gitte Niessen heeft na lang wikken en wegen in december jl. besloten dat zij met ingang van 1 februari 2020 geen bestuurslid en dus ook geen voorzitter meer kan zijn van  de hospice.  Zij verlaat het bestuur omdat haar is gebleken dat het bestuurswerk toch niet goed te combineren valt met haar dagelijkse werkzaamheden.
Zij wil wel graag hand- en spandiensten blijven verrichten in de zin van hulp bij de organisatie van het evenement ‘sportief genieten’ voor Berkenstein en ze wil betrokken blijven bij de fundraising.
Gitte noemt dat ze in de afgelopen 3 jaar enorme waardering heeft gekregen voor het werk dat onze grote groep vrijwilligers dagelijks verricht.
Wij vinden het jammer dat Gitte ons gaat verlaten maar hebben uiteraard alle begrip en respect voor haar beslissing.
Hanneke Brilman zal de taak van voorzitter overnemen.

Word sponsor, Held van Berkenstein of doneer eenmalig: Klik hier