ANBI

Onze organisatie behoort tot de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hieronder treft u de wettelijke vereiste gegevens aan. 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 16 april  2021

Naam van de instelling
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein. 
Algemeen bekend onder Hospice Berkenstein.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaal nummer): 8141.44.470

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41265638

Post- en bezoekadres: 
Vondellaan 57, postcode 3906 EB, Veenendaal.

Doelstelling
Het bieden van zorg van tijdelijke aard door vrijwilligers in intensieve thuiszorgsituaties ter vervanging en/of aanvulling van de mantelzorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Mw. W. Smeenk, secretaris, Dhr. P.J.H.M. van Veen, penningmeester/waarnemend voorzitter, Dhr. D. van den Bos, algemeen bestuurslid.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van beloning.
De beide coördinatoren zijn in dienst van de stichting. Hun arbeidsvoorwaarden, inclusief salaris, zijn geregeld in 2 collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO Maatschappelijk werk en dienstverlening en CAO Verpleeg- verzorgingstehuizen en thuiszorg). De vrijwilligers ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van beloning.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2020

Jaarrek 2020

 

Publicatieplicht 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word sponsor, Held van Berkenstein of doneer eenmalig: Klik hier