Jaarrekening 2019 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein