Organisatie

De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Berkenstein is een vrijwilligersorganisatie die werkzaam is in de palliatief terminale zorg. Sinds de oprichting ervan in 1996 worden vrijwilligers ingezet bij terminaal zieken thuis en sinds 2005 ook in hospice Berkenstein.

De Missie van stichting VPTZ Berkenstein 
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.  VPTZ Berkenstein wil van maatschappelijke betekenis zijn door bekendheid te geven aan de waarde van palliatief  terminale zorg.

Doelstelling:
Ondersteuning van een waardig einde aan een waardig leven
1. de bewoner/cliënt ervaart een waardig levenseinde
2. de naasten ervaren de inzet van vrijwilligers en het verblijf in het hospice als ondersteuning in de laatste levensfase van de bewoner/cliënt
3. vrijwilligers ervaren voldoening in de uitvoering hun werkzaamheden
4. de continuïteit van de stichting en het bijzondere karakter van de vrijwillige palliatieve terminale zorg waarborgen   (verantwoordelijkheid bestuur)
5. de Veenendaalse samenleving kent de activiteiten van VPTZ Berkenstein

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Mw. W.M. Smeenk, secretaris;  Dhr. P.J.H.M. van Veen, penningmeester/waarnemend voorzitter en Dhr. D. van de Bos, algemeen bestuurslid.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling van VPTZ Berkenstein heeft de stichting twee coördinatoren in dienst:  Mevrouw C. van Baaren-Vink en Mevrouw K. ten Brinke-de Graaf. De coördinatoren geven leiding aan de ruim zestig vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting.

Word sponsor, Held van Berkenstein of doneer eenmalig: Klik hier