Bestuur en medewerkers

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Mw B. Niessen-De Geus, voorzitter;  Mw. W.M. Smeenk, secretaris;  Dhr. P.J.H.M. van Veen, penningmeester; Mw. J.J. Brilman, lid.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling van VPTZ Berkenstein heeft de stichting twee coördinatoren in dienst:  Mevrouw C. van Baaren-Vink en Mevrouw K. ten Brinke-de Graaf. De coördinatoren geven leiding aan de ruim zestig vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting.