Bestuur en medewerkers

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Mw J.J. Brilman, voorzitter;  Mw. W.M. Smeenk, secretaris;  Dhr. P.J.H.M. van Veen, penningmeester; Dhr. D. van den Bos, algemeen bestuurslid.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling van VPTZ Berkenstein heeft de stichting twee coördinatoren in dienst:  Mevrouw C. van Baaren-Vink en Mevrouw K. ten Brinke-de Graaf. De coördinatoren geven leiding aan de ruim zestig vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting.

Klazien ten Brinke, coördinator

In mijn jonge jaren heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk gedaan en heb enkele banen gehad binnen deze sector. Sinds maart 2009 ben ik coördinator bij deze stichting. Nog steeds ben ik blij met deze baan. Ik word blij en krijg energie van de vrijwilligers die een stukje van hun tijd willen geven aan terminaal zieken, thuis en-of in de hospice. Het is een belangrijk onderdeel van onze functie, het trainen, faciliteren en ondersteunen van de vrijwilligers. Zonder hen kunnen we niet!

Carola van Baaren, coördinator

Ik ben Carola van Baaren en sinds 2006 werkzaam als coördinator vrijwilligers in de terminale zorg.Drie dagen per week ga ik met enthousiasme naar het hospice aan de Vondellaan. Ik geniet van de inzet van vrijwilligers en andere zorgverleners die er alles aan doen om onze bewoners nog een goede tijd te geven in het hospice. Het trainen, aansturen en begeleiden van deze diverse groep mensen geeft me veel voldoening. Het is fijn om te mogen samenwerken met alle mensen die betrokken zijn bij het hospice. Mijn motto is dan ook: samenwerken is elkaar versterken!

Wilma Smeenk, secretaris

Met meer dan 30 jaar werkervaring in de zorg vind ik het fijn om deze werkervaring te mogen inzetten ten behoeve van de hospice. Kwaliteit van zorg en ondersteuning vind ik van groot belang, een vertaling maken van kwaliteitsuitgangspunten naar praktische zaken is een uitdaging die ik graag (mede) op me neem. Als secretaris van het bestuur zorg ik dat er een verslag van de vergadering wordt gemaakt en verricht ik hand en spandiensten als zaken moeten worden ontwikkeld of vastgelegd.

Paul van Veen, penningmeester

Sinds 2013 ben ik penningmeester van Berkenstein. Vrijwilligerswerk dat ik met veel plezier doe. We hebben geen administrateur zodat mijn functie behalve beleidsmatig ook puur praktisch is. Betalingen verrichten, zorgen dat de salarissen van onze medewerkers op tijd betaald worden, boekhouding, financiële overzichten, begroting, jaarrekening en nog zo het één en ander. Ik werk daarbij samen met een admnistratiekantoor in Veenendaal, waardoor het werk efficiënt en voor 95 % online verloopt. Ik vind het mooi dat ik op deze wijze kan bijdragen aan het goed functioneren van ons Veenendaalse Hospice.

Hanneke Brilman, voorzitter

In mijn werkzame leven ben ik huisarts geweest. Vanuit dat beroep heb ik ervaring met de leefwereld van een hospice.  Maar toen in een hospice een familielid overleed werd er aan die ervaringen nog een extra dimensie toegevoegd. Dan merk je pas echt wat een warme en gastvrije omgeving een hospice is. Vrijwilligers zorgen voor de bewoners en ontzorgen daarmee ook de naasten en dat geeft zoveel ruimte in de laatste fase! Thuis sterven is lang niet altijd mogelijk doordat er geen mantelzorg is of omdat deze de zorg niet meer aankan. Daarom vind ik het heel belangrijk dat er een hospice in Veenendaal  is en ik wil me daar graag met mijn kennis en ervaring voor inzetten.

Dennis van de Bos, algemeen bestuurslid

Op 4 januari 2020 is mijn vader overleden in het Hospice Berkenstein. Ik had een supervader. De dagen voor zijn overlijden werd ik verrast door de zorg en de warmte van de vrijwilligers in het Hospice.
In die periode had ik mij al voorgenomen ooit eens iets voor Berkenstein te willen betekenen. Toen ik na het overlijden van mijn vader zijn verblijf in het hospice evalueerde met Klazien (coordinator), heb ik aangeven ooit eens een bestuursrol te willen vervullen. Vanaf dat moment ging het heel snel en mag ik vanaf mei 2020 mijn best doen voor Berkenstein.
In het dagelijks leven geef ik leiding aan een trainingsinstituut. Samen met mijn vrouw Yvonne woon ik in Meteren en proberen wij een beetje sturing te geven aan ons samengestelde gezin met 4 (bijna) volwassen kinderen. Wij genieten van de fijne dingen en sporten heel graag.