Doelstelling

Doelstelling:
Ondersteuning van een waardig einde aan een waardig leven
1. de bewoner/cliënt ervaart een waardig levenseinde
2. de naasten ervaren de inzet van vrijwilligers en het verblijf in het hospice als ondersteuning in de laatste levensfase van de bewoner/cliënt
3. vrijwilligers ervaren voldoening in de uitvoering hun werkzaamheden
4. de continuïteit van de stichting en het bijzondere karakter van de vrijwillige palliatieve terminale zorg waarborgen (verantwoordelijkheid bestuur)
5. de Veenendaalse samenleving kent de activiteiten van VPTZ Berkenstein

Word sponsor, Held van Berkenstein of doneer eenmalig: Klik hier