Steun ons

Onze financiële middelen komen voor een deel uit een subsidieregeling van de overheid. Voor een sluitende exploitatie van de stichting VPTZ Berkenstein zijn extra inkomsten nodig zoals sponsorgelden en giften. Verder organiseren we incidenteel acties om extra inkomsten te verwerven.

Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen de stichting op diverse manieren steunen: door middel van een éénmalige bijdrage, een schenking via een notariële akte, een legaat, via sponsoring of door held te worden van Berkenstein. Als  held van Berkenstein verbindt u zich aan Berkenstein door jaarlijks een vast bedrag te doneren.

Mocht u sponsorsuggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur van de stichting.
De stichting VPTZ Berkenstein heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor uw giften en donaties aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen. Om als ANBI te worden aangemerkt dient een organisatie aan verschillende voorwaarden te voldoen. De instelling mag bijvoorbeeld niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Ook moeten de werkzaamheden voor 90 % het algemeen belang dienen. Wilt u meer weten over de voorwaarden verwijzen we u naar de site van de ANBI regelgeving.

Eenmalig een gift geven mag uiteraard ook, het rekeningnummer van  stichting VPTZ Berkenstein is.

IBAN NL90 INGB 0007 7046 62

Word sponsor, Held van Berkenstein of doneer eenmalig: Klik hier